Menu

Prawo Odstąpienia od Umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy z państwa zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Dartshopper.pl
Dr.-Detlev-Karsten-Rohwedder-Str. 17
47228 Duisburg, Niemcy
[email protected]
 +48 223-07-94-89

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Niniejszym informujemy, że Zamawiający pokrywa koszty przesłania towaru do siedziby firmy po poinformowaniu o chęci odstąpienia od umowy.

Jak zwrócić przedmiot

Czy chcesz zwrócić kupione produkty? Koszt przesyłki ponosi klient.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - umowy zawartej na aukcji publicznej;

Plan krok po kroku dotyczący deklaracji
Możesz skorzystać z portalu zwrotnego Dartshopper, w którym możesz zwrócić zamówienie z DPD po obniżonej stawce.

Krok 1: Przejdź do naszego portalu zwrotnego https://www.returnform.com/re-pl/dartshopper i zaloguj się przy użyciu numeru zamówienia (ORDPL) + kodu pocztowego.

Krok 2: Wykonaj wszystkie kroki, aż otrzymasz etykietę zwrotną

Krok 3: Upewnij się, że zwrócona paczka jest dobrze zapakowana, wklej etykietę zwrotną otrzymaną na paczce i wyślij ją do wybranego punktu serwisowego DPD.

Krok 4: Zaraz po otrzymaniu zwrotu upewniamy się, że kwota zakupu zostanie zwrócona na konto najpóźniej w ciągu 14 dni.

* Zalecamy zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie to służy jako ochrona podczas transportu, dzięki czemu można zwrócić produkt bez uszkodzeń.

Adres zwrotny *

Dartshopper BV
w imieniu: dział zwrotów
Ekkersrijt 4304
5692 DH Son
Niderlandia

możesz również zwrócić swój produkt na następujący adres. Uwaga: zawsze zwracaj zamówienie z kodem śledzenia.

* Dołącz powód zwrotu i numer zamówienia do paczki zwrotnej

Formularz kontaktowy
Wyślij
*Wymagane pola
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na stosowanie cookies, aby pomóc nam w tej stronie lepiej. Ukryj tę wiadomośćWięcej informacji na temat plików cookie »