Polityka prywatności Dartshopper.pl

Polityka prywatności Dartshopper.pl

https://www.dartshopper.pl

INFORMACJE O NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Dartshopper.nl przykłada wiele uwagi do ochrony Twojej prywatności i dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla (ulepszania) naszych usług i ostrożnie postępujemy z zgromadzonymi o Tobie informacjami. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim w celach komercyjnych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej i usług świadczonych przez Dartshopper.nl. Data rozpoczęcia obowiązywania niniejszych warunków to 30/04/2018, a wraz z publikacją nowej wersji, ważność wszystkich poprzednich wersji jest anulowana. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, jakie informacje gromadzimy o Tobie, do jakich celów wykorzystywane są te dane oraz komu i na jakich warunkach te dane mogą być udostępniane wraz ze stronami trzecimi. Wyjaśnimy również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane, w jaki sposób chronimy Twoje dane przed niewłaściwym użyciem oraz jakie masz prawa w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszą osobą kontaktową ds. prywatności, dane kontaktowe znajdują się na końcu naszej Polityki prywatności.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy, jakich technik bezpieczeństwa używamy i dla kogo te dane są dostępne.

OPROGRAMOWANIE STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU

LIGHTSPEED

Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania Lightspeed. Dane osobowe, które udostępniasz nam w celu świadczenia usług, zostaną również udostępnione temu podmiotowi. Lightspeed ma dostęp do Twoich danych, aby zapewnić nam (techniczne) wsparcie i nigdy nie użyje Twoich danych do jakichkolwiek innych celów.

Lightspeed jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa w oparciu o umowę, którą zawarliśmy. Takie środki bezpieczeństwa polegają na zastosowaniu szyfrowania SSL i polityki silnych haseł. Lightspeed wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji technicznych dotyczących korzystania z ich oprogramowania, nie gromadzi i/lub nie przechowuje danych osobowych.

Lightspeed zastrzega sobie prawo do udostępnienia zgromadzonych danych według własnych upodobań w celu poprawy usług.

E-MAIL I LISTA MAILINGOWA

MAILCHIMP

Do wysyłania newsletterów e-mail używamy oprogramowania MailChimp. O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Dartshopper.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym
czasię, np. poprzez sposób rezygnacji. MailChimp nigdy nie użyje Twojego imienia i nazwiska ani adresu e-mail do własnych celów. U dołu każdej wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie za pośrednictwem naszej witryny zobaczysz link "zrezygnuj z subskrypcji". Po kliknięciu w ten link nie będziesz już otrzymywać naszego newslettera. Twoje dane osobowe przechowywane są przez MailChimp w przez wiadomość do opcji kontaktu opisanej poniżej lub przez dedykowany link w biuletynie.

MailChimp wykorzystuje pliki cookie i inne technologie internetowe, które mogą wskazywać, czy wiadomości e-mail są otwierane i odczytywane. MailChimp zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych do ulepszania usług i udostępniania informacji stronom trzecim.

PROCESOR PŁATNOŚCI

MULTISAFEPAY

Do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym używamy platformy MultiSafepay. MultiSafepay przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub numer karty kredytowej. MultiSafepay podjęło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. MultiSafepay zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania stronom trzecim (anonimowych) danych. Wszystkie wyżej wymienione zabezpieczenia dotyczące ochrony danych osobowych mają również zastosowanie do części usług MultiSafepay, w które angażują strony trzecie. MultiSafepay nie przechowuje Twoich danych dłużej niż jest to dozwolone przez przepisy prawa.

OPINIE

EKOMI

Gromadzimy opinie za pośrednictwem platformy Ekomi. Jeśli wystawisz opinię za pośrednictwem platformy Ekomi, musisz podać swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres e-mail. Ekomi dzieli się z nami tymi informacjami, abyśmy mogli połączyć daną opinię z Twoim zamówieniem. Ekomi publikuje również Twoje imię i miejsce zamieszkania na swojej stronie internetowej. W niektórych przypadkach Ekomi może skontaktować się z Tobą, aby uzyskać wyjaśnienia dotyczące Twojej opinii. W przypadku, gdy zaprosimy Cię do pozostawienia opinii, udostępnimy Twoje imię i adres e-mail platformie Ekomi, która wykorzystuje te informacje tylko w celu zaproszenia Ciebie do pozostawienia opinii. Ekomi podjęło odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Ekomi zastrzega sobie prawo do angażowania stron trzecich w celu świadczenia usług, na co udzieliliśmy Ekomi zgodę. Wszystkie wyżej wymienione zabezpieczenia dotyczące ochrony danych osobowych mają również zastosowanie do części usług, dla których Ekomi angażuje strony trzecie.

WYSYŁKA I LOGISTYKA

DHL

Jeśli złożysz zamówienie w naszym sklepie, naszym zadaniem będzie dostarczenie Ci paczki. W celu realizacji dostawy korzystamy z usług firmy DHL. Konieczne jest zatem, abyśmy udostępnili firmie DHL Twoje dane osobowe i dane dotyczące miejsca zamieszkania. DHL wykorzystuje te informacje tylko w celu realizacji umowy. W przypadku, gdy DHL angażujedo wykonania usługi  podwykonawców, DHL udostępnia te dane także tym stronom.

DPD

Jeśli złożysz zamówienie w naszym sklepie, naszym zadaniem będzie dostarczenie Ci paczki. W celu realizacji dostawy korzystamy z usług firmy DPD. Konieczne jest zatem, abyśmy udostępnili firmie DPD Twoje dane osobowe i dane dotyczące miejsca zamieszkania. DPD wykorzystuje te informacje tylko w celu realizacji umowy. W przypadku, gdy DPD angażujedo wykonania usługi  podwykonawców, DPD udostępnia te dane także tym stronom.

FAKTUROWANIE I KSIĘGOWOŚĆ

MONEYBIRD

Do celów administracyjnych i księgowości wykorzystujemy usługi MoneyBird, któremu udostępniamy Twoje imię i nazwisko, dane adresowe oraz szczegóły dotyczące Twojego zamówienia. Te dane służą do zarządzania fakturami sprzedaży. Twoje dane osobowe są wysyłane i przechowywane w sposób bezpieczny. MoneyBird podjął niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed utratą i nieautoryzowanym użyciem. MoneyBird jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i będzie traktował Twoje dane w sposób poufny. MoneyBird nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do celów innych niż opisane powyżej.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

OGÓLNY CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Twoich danych używamy wyłącznie w celu korzystania z naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany z zadaniami, które nam zlecasz. Nie używamy Twoich danych do (ukierunkowanego) marketingu. Jeśli udostępnisz nam dane, a my wykorzystamy je, aby skontaktować się z Tobą w późniejszym terminie - innym niż na Twoją prośbę - poprosimy Cię o wyraźną zgodę na to. Twoje dane nie będą udostępniane stronom trzecim, innym niż pomagającym nam w sprawach księgowych i przestrzeganiu innych obowiązków administracyjnych.

Wszystkie te strony trzecie muszą przestrzegać tajemnicy na podstawie porozumienia między nimi a nami, lub przysięgi bądź zobowiązania prawnego.

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Dane zbierane automatycznie przez naszą stronę przetwarzane są w celu dalszej poprawy naszych usług. Te informacje (np. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego) nie są danymi osobowymi.

WSPÓŁPRACA DO CELÓW FISKALNYCH I WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ

W niektórych przypadkach Dartshopper.nl może być prawnie zobowiązany do udostępnienia danych w związku z dochodzeniem podatkowym lub kryminalnym prowadzonym przez organy państwowe. W takim przypadku będziemy zmuszeni udostępnić Twoje dane, ale w ramach możliwości, które oferuje nam prawo, będziemy się temu sprzeciwiać.

WARUNKI I ZASADY DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Oznacza to, że utrzymujemy Twój profil klienta, dopóki nie zaznaczysz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, uznamy to za prośbę dotyczącą prawa do bycia zapomnianym. W oparciu o obowiązujące obowiązki administracyjne, musimy przechowywać faktury z Twoimi danymi (osobowymi), dlatego też takie dane będziemy przechowywać tak długo, jak długo jest to wymagane przez prawo.

Niemniej jednak nasi pracownicy nie będą już mieli dostępu do Twojego profilu klienta i dokumentów, które przygotowaliśmy w związku z Twoim zleceniem.

TWOJE PRAWA

Na podstawie obowiązującego ustawodawstwa holenderskiego i europejskiego, Ty jako przedmiot danych masz pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, jakie to są prawa i jak możesz się na nie powołać.

Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, wysyłamy wyciągi i kopie danych wyłącznie na znany nam adres e-mail. W przypadku, gdy chcesz otrzymać dane na inny adres e-mail lub na przykład pocztą tradycyjną, poprosimy Cię o potwierdzenie tożsamości. W przypadku chęci skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, rejestrujemy wnioski jako anonimowe dane. Otrzymasz wszystkie wyciągi i kopie danych w formacie danych do odczytu maszynowego, którego używamy w naszych systemach.

Informacje o społeczności tłumacza Google oraz zasadach prywatności Google i informacjach zwrotnych dotyczących wysyłania opinii

Jeśli podejrzewasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, w każdej chwili masz prawo złożyć skargę do Holenderskiego Urzędu Ochrony Danych.

PRAWO DO WGLĄDU DO DANYCH OSOBOWYCH

Zawsze masz prawo do wglądu do danych, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, a które odnoszą się do Twojej osoby lub mogą być powiązane z Tobą. Możesz przesłać wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności. Odpowiedź na swój wniosek otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prześlemy Ci kopię wszystkich danych na znany nam adres e-mail z przeglądem procesorów, którzy mają te dane i podaniem kategorii, w której przechowujemy te dane.

PRAWO DO POPRAWY DANYCH OSOBOWYCH

Zawsze masz prawo do poprawienia danych, które przetwarzamy lub które przetwarzaliśmy i które odnoszą się do Twojej osoby lub które można powiązać z Tobą. Możesz przesłać wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności. Odpowiedź na swój wniosek otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prześlemy Ci potwierdzenie na znany nam adres e-mail, że szczegóły dotyczące Twoich danych zostały zmienione.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zawsze masz prawo do ograniczenia danych, które przetwarzamy lub które miały związek z Twoją osobą lub które mogą być powiązane z Tobą. Możesz przesłać wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności.

Odpowiedź na swój wniosek otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, prześlemy Ci potwierdzenie na znany nam adres e-mail, który do momentu anulowania przez Ciebie przetwarzania powiązanych danych nie będzie już przetwarzany.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo do przenoszenia na inną stronę przetwarzania danych, które przetwarzamy lub które przetwarzaliśmy i które odnoszą się do Twojej osoby lub które mogą być powiązane z Tobą. Możesz przesłać wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności. Odpowiedź na swój wniosek otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prześlemy Ci na znany nam adres e-mail wyciągi lub kopie wszystkich informacji o Tobie, które przetwarzamy lub które przetwarzaliśmy przez innych procesorów lub były przetwarzane przez osoby trzecie. Najprawdopodobniej w takim przypadku nie będziemy mogli kontynuować świadczenia Tobie usług, ponieważ nie będziemy mogli zagwarantować bezpiecznego łączenia plików danych.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU I INNE PRAWA

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez lub w imieniu Dartshopper.nl. Jeśli wyrazisz sprzeciw, natychmiast zatrzymamy przetwarzanie danych w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Twojego wniosku. Jeśli Twój sprzeciw jest uzasadniony, wydamy oświadczenia i/lub udostępnimy Ci kopie danych, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy przed trwałym przerwaniem przetwarzania.

Masz również prawo do nie podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach lub profilowaniu. W przypadku gdy zastosowanie ma to prawo, nie przetwarzamy w taki sposób Twoich danych. Jeśli uważasz, że tak jest, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową ds. prywatności.

CIASTECZKA

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach: W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

GOOGLE ANALYTICS

Za pośrednictwem naszej witryny internetowej pliki cookie amerykańskiej firmy Google umieszczane są w ramach usługi "Analytics". Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i otrzymywać raporty o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Ten procesor może być zobowiązany do zapewnienia dostępu do tych danych na podstawie obowiązujących przepisów i regulacji. Zbieramy informacje o Twoich nawykach przeglądania stron internetowych i dzielimy się tymi informacjami z Google. Google może interpretować te informacje w połączeniu z innymi zestawami danych, a tym samym śledzić ruchy w Internecie. Google wykorzystuje te informacje, aby zapewnić między innymi ukierunkowane reklamy (Adwords) oraz inne usługi i produkty Google.

CIASTECZKA STRON TRZECICH

W przypadku, gdy rozwiązania programowe stron trzecich wykorzystują pliki cookie, jest to określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Na tej stronie zawsze znajdziesz najnowszą wersję polityki prywatności. Jeśli nowa polityka prywatności wpływa na sposób przetwarzania już zebranych danych dotyczących Ciebie, powiadomimy Cię o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail.

DANE KONTAKTOWE

Dartshopper.pl
Habraken 1205
5507 TB Veldhoven
Niderlandia
E [email protected]